آخرین فعالیت ها

 course دوره آموزش نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتیOpenFOAMبیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی ناوبری تلفیقی بیشتر بدانید

course دوره آموزش نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتیOpenFOAMبیشتر بدانید

 courseنتایج پنجمین دوره مسابقات دانش‌آموزی طراحی و ساخت سامانه‌های هوافضایی 93 بیشتر بدانید

courseسمینار دکتر سادات - طراحی کالریمتر پیکو واتی ‎ بیشتر بدانید

course سمینار با موضوع : Predictive Connectivity Control in Proximity Networks بیشتر بدانید 

 course  تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی-فرهنگی سامانه های مدل  بیشتر بدانید

course  ثبت نام پنجمین دوره مسابقات طراحی و ساخت سامانه‌های هوافضایی  بیشتر بدانید

course  اولین دوره آموزشی-فرهنگی سامانه های مدل  بیشتر بدانید

 

 

 

 

برنامه‌‌های آتی‌

 courseسمینار تخصصی کاربرد اپتیک در آزمایشات تجربی بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی طراحی انژکتورهای سوخت مایع  بیشتر بدانید

 course کارگاه آموزشی تخصصی تئوری فیلترهای غیر خطی  بیشتر بدانید 

course کارگاه آموزشی تخصصی راهبردهای کسب و کار در صنعت‌های فن‌آوری محور  بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی بارگذاری موشک‌های کروز   بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی طراحی سازه موشک‌های کروز بیشتر بدانید 

course کارگاه آموزشی تخصصی بارگذاری موشک‌های بالستیک  بیشتر بدانید 

course کارگاه آموزشی تخصصی ارتعاشات کاربردی در طراحی موشک(مقدماتی)  بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی ارتعاشات کاربردی در طراحی موشک(پیشرفته)  بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی تست‌های سازه موشک‌ها بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی آنالیز و تست مودال سازه‌های هوافضایی (موشک‌، پهپاد)  بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی تست‌های محیطی موشک‌ها  بیشتر بدانید 

course کارگاه آموزشی تخصصی شناسایی سیستم در حوزه فرکانس  بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی اصول آزمایشات پروازی  بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی شبیه سازی جریان دوفازی بوسیله نرم افزارFluent بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی شبیه سازی جریان احتراقی  بوسیله نرم افزارFluent (مقدماتی) بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی شبیه سازی جریان احتراقی بوسیله نرم افزارFluent (پیشرفته) بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی معرفی و مروری بر احتراق رژیم MOILD و کاربردهای صنعتی آن  بیشتر بدانید

course کارگاه آموزشی تخصصی آموزش نرم افزارCOMSOL  و کاربردهای صنعتی آن  بیشتر بدانید

course  دوره‌های آموزشی مربیگری هواپیمای مدل / سطح یک و دو  بیشتر بدانید