آخرین فعالیت ها

courseسمینار دکتر سادات - طراحی کالریمتر پیکو واتی ‎ بیشتر بدانید

course سمینار با موضوع : Predictive Connectivity Control in Proximity Networks بیشتر بدانید 

 

 

 

 

برنامه‌‌های آتی‌


 course دوره آموزش نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتیOpenFOAM بیشتر بدانید

courseدوره کاربرد اپتیک در آزمایشات تجربی بیشتر بدانید

course دوره ناوبری تلفیقی   بیشتر بدانید

course دوره تئوری فیلترهای غیر خطی  بیشتر بدانید

 course  تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی-فرهنگی سامانه های مدل  بیشتر بدانید

course  ثبت نام پنجمین دوره مسابقات طراحی و ساخت سامانه‌های هوافضایی  بیشتر بدانید

course  اولین دوره آموزشی-فرهنگی سامانه های مدل  بیشتر بدانید

course  دوره های آموزشی آشنايی با مقررات و استانداردهای هوايی  بیشتر بدانید

course  دوره‌های آموزشی مربیگری هواپیمای مدل / سطح یک و دو  بیشتر بدانید