آخرین فعالیت ها

courseسمینار مدیریت نوین کسب و کار شرکت های هواپیمایی بیشتر بدانید

course سمینار روش های کاهش هزینه های حمل و نقل هوایی بیشتر بدانید

 

 

 

 

برنامه‌‌های آتی‌

course  دوره های آموزشی آشنايی با مقررات و استانداردهای هوايی  بیشتر بدانید

course  دوره‌های آموزشی مربیگری هواپیمای مدل / سطح یک و دو  بیشتر بدانید

courseدوره جامع مديريت كسب و كار درصنعت هوافضا بیشتر بدانید